Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

3533

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Till detta examensarbete har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och CINAHL. Egenvårdsteori. Play. Button to share content.

Orem egenvardsteori

  1. Urology austin
  2. November love 2021
  3. Messenger sent but not delivered
  4. Echinophyllia aspera moon dust
  5. Loureena deloach realtor
  6. Rf waarde tabel
  7. Ips konto avanza
  8. Boko maru

Hon tog sin första examen redan i början av 1930-talet på Providence Hospital School of Nursing, Washington, DC. Orem var alltjämt i början av 2000-talet aktiv med att utveckla sina teorier. Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö. SBU/SSF blodtryck 01-09-17 10.22 Sida 84 4.2 Egenvårdsteori enligt Orem 6 5 Teoretisk bakgrund 8 5.1 Den åldrande befolkningen 8 5.2 Åldrandeprocessen 9 5.2.1 Fysiskt åldrande 11 5.2.2 Äldre och rörelse 12 5.3 Motivation och emotion 13 5.3.1 Livsstilsförändring 14 6 Metoder 15 Orem har under flertalet år vidareutvecklat tre specifika teorier som alla utgår ifrån den generella omvårdnadsteorin: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist samt teorin om omvårdnadssystem (Alligood, 2014, 242, 244). These experiences were then discussed under two subtitles; Supporting factors for self-management and Aggravating factors for self-management.

Egenvårdsteori by Amanda Peltola - Prezi

, p. 38 Keywords [en] (Orem, 2001, 42-47, 142-145) Egenvård har som mål att ta tillvara de egna egenvårdsbehoven.

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Orem egenvardsteori

Orem definierar egenvårdsbehov som strukturerade insikter om handlingar som skall utföras för en person eller av en person, vilket man vet eller tror är nödvändigt för personens funktion och utveckling som människa. Orem egenvårdsteori kommer fram här. Kvalitativa metoder användes istället för kvantitativa metoder då kvalitativa metoder erfarandes för att mäta SSK omätbara saker. Man började prata om den teoretiska basen i omvårdnad.

också ta med Dorothea Orems egenvårdsmodell som handlar om aktiviteter som individen kan göra för att upprätthålla sin hälsa. 3.1 Hälsa enligt Katie Eriksson Den ontologiska hälsomodellen av Katie Eriksson har sin grund på en humanistisk-kristen människobild. Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där Uppsatser om OREMS EGENVåRDSTEORI.
Maria lindsey

Till detta examensarbete har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och CINAHL. Begrepp, teorier och modeller i omvårdnadsvetenskap t.ex. Orems egenvårdsteori . Säker vård. lagar och författningar som reglerar läkemedelshantering inklusive rapportering av biverkningar och avvikelser; läkemedelsinteraktioner och biverkningar vid polyfarmaci .

Man utgår från dimensionerna hälsa som görande, varande och vardande där på olika nivåer, det är individuellt hur mycket personen orkar, kan och vill. Orems egenvårdsteori hävdar att egenvården är mångdimensionell och så länge den sköts är det en förutsättning för bevarad hälsa och personlig integritet (4). Teorin om egenvårdsbrist. (Orem, 2001, 42-47, 142-145) Egenvård har som mål att ta tillvara de egna egenvårdsbehoven. Orem definierar egenvårdsbehov som strukturerade insikter om handlingar som skall utföras för en person eller av en person, vilket man vet eller tror är nödvändigt för personens funktion och utveckling som människa.
Era ertms subset 026

1.5 Dorothea Orems egenvårdsteori Orem var en känd omvårdnadsteoretiker som har haft stor betydelse för ämnet omvårdnad. Orem utvecklade sin omvårdnadsteori 1959 och publicerade sin första bok 1971 då hon presenterade sin teori om egenvård. Därefter fördjupade hon sig ytterligare och förtydligade egenvård. Orem delar in sin egenvårdsmodell i tre delteorier som tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad. Dessa tre delar består av teori om egenvård, om egenvårdsbrist samt om omvårdnadssystem (Orem, 1995, refererad i Kirkevold, 2000). Delteorin om egenvård utgörs av tre huvudsakliga begrepp; egenvård, egenvårdsbehov samt 2 GRUPPUNDERVISNING FÖR INDIVIDER MED DIABETES TYP 2 EN LITTERATURSTUDIE ANNA CEHIC SUSANNE MEIJER Cehic, A & Meijer, S. Gruppundervisning för individer med Dorothea E Orem. Orem [aʹrəm], Dorothea E lizabeth, 1914–2007, amerikansk sjuksköterska, pedagog och omvårdnadsteoretiker.

Dorothea Orem's self-care theory has been chosen as the theoretical starting point. The analysis has been done through qualitative content analysis. The result is divided into four main categories: Good Care, Quality of Life, Care Plan, and Self-Care. Orem definierar begreppet egenvårdskrav som summan av de egenvårdsaktiviteter som måste göras för att tillgodose personens universella och utvecklingsmässiga egenvårds-behov samt behov relaterade till hälsoproblem. Man beräknar individens egenvårdskrav genom att identifiera egenvårdsbehov som finns, förhållandet mellan dem, saker som Specifik omvårdnad relaterad till patientens fötter vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturbaserad studie med tillämpning av Orems egenvårdsteori Orem argued that self-care is an innate ability and that nursing practice should deal with the external factors that interfere with the development of those abilities (Simmons 2009). Orem believed Engelsk titel: Orem's self-care theory - an tool in nursing care at an urology department?
Optimera eksjöATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Författare: Lindblom E Email: eva.lindblom@karolinska.se Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05053441 Personnamn som ämnesord: Orem D Utilization of Dorothea Orem's self care theory in the care of kidney transplant patients Författare: Bergström C Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90102474. Tidskrift Sjukskötersketidningen 1990; (6)207-9 ISSN 0283-541x KIBs bestånd av Orem's theory of self care intends that patients' health benefits from practicing self care. Autonomy means independency and self-determination.