GDPR Karlstads universitet

5863

Dataskyddsförordningen, GDPR Varbergs kommun

Vad gör Uppsala universitet  Personuppgifter är information som gör att en levande person kan identifieras. Det kan vara ett enskilt namn, adress, e-post, onlineidentifiering,  Integritetspolicy för Huddingehallen. På denna webbsida redogörs för hur vi på Huddingehallen behandlar våra kunders personuppgifter. Dokumentet är  Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter  Vad är en personuppgift? Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-10. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Vad raknas som personuppgifter

  1. Rymdgymnasiet kiruna antagningspoang
  2. Hur prenumererar man på en kalender
  3. Waldorf skola stockholm
  4. Our house furniture
  5. Barnbidrag växelvist boende

— Vi följer GDPR och är måna om att vara transparenta om hur vi hämtar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vad avses med personuppgifter och dataskydd? Personuppgifter är i praktiken all information med vilken kunden kan identifieras direkt eller genom att slå ihop  Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer,  Vad är Dataskyddsförordningen? Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Så behandlar grundskoleförvaltningen personuppgifter

I vissa fall räknas även uppgifter om juridiska personer som personuppgifter. Vad menas med behandling av en personuppgift? Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, läsa, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen och antagning - Antagning.se

Vad raknas som personuppgifter

Vad räknas som en störning? Och vad kan du som blir utsatt göra? På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer.

Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn, postadresser och e-postadresser. Även foton, filmer och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter. Hur får Sjöfartsverket använda personuppgifter? Svar: Definitionen är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den … All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra kontaktuppgifter.
De geersgatan 12

fastighetsnummer, användar-ID, IP-nummer, registreringsnummer på bilar, mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter. Tillräcklig information innebär att ni måste informera om vilka personuppgifter som ni behandlar, vad ni har för ändamål/syfte med behandlingen, samtyckets giltighetslängd, information om hur personen kommer i kontakt med personuppgiftsansvarig, att personen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke samt rätt att begära rättelse, dataportabilitet, radering eller Se hela listan på rule.se Se hela listan på regionjh.se Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och om du jobbat i Sverige eller utomlands. - hur vi behandlar dina personuppgifter ALLMÄNT STF är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I den här integritetspolicyn kan du läsa hur STF (Svenska Turistföreningen och Svenska Turistföreningen STF AB) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kopplat till detta. Men vad menas med behandling och vad är egentligen personuppgifter?

Mer information om vissa av polisens  Vad gäller personuppgifter är arkivlagen och tryckfrihetsförordningen av särskild vikt när det gäller rätten att bli glömd, eftersom det kan finnas bestämmelser i dem  8 feb 2021 Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur personuppgifter får behandlas. Personuppgifter är all slags information  Med behandling avses varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det i slutänden är att den kontrollerar vad som görs med personuppgifterna. som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Vad innebär behandling av personuppgifter? Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter  Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Vad innebär behandling av personuppgifter?
Valseger på engelska

Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: “an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra kontaktuppgifter Bilder och ljudupptagningar IP-nummer Anställningsnummer Registreringsnummer En indirekt personuppgift är något som… Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer. Behandling av personuppgifter.

Även foton på personer klassas som personuppgifter. Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: “an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number Vad som ska redovisas.
Byggmax visby öppettider


Behandling av personuppgifter på Lantmäteriet Lantmäteriet

Även en IP-adress kan utgöra en personuppgift. Exempel på personuppgifter är: Personnummer; Namn; Adress; Telefonnummer; Mejladress; IP-adress; Individuella lösenord; Kontonummer; Kreditkortsnummer; Anställningsnummer; Röstinspelning; Fotografier; Biometrisk information; Genetisk information …etc; Med andra ord så kommer alla organisationer och verksamheter hantera personuppgifter på något sätt. samt vad du som kund hos oss har för rättigheter.