317

Arbetsgivaren fortsätter att betala för ITP2:s sjukpension och ålderspension upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt ITPK, men byter ut den förmånsbestämda premien för lönedelar däröver. Observera. Det är arbetsgivaren som avgör innehållet och omfattningen i försäkringsavtalet. Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och Fond Swedbank Försäkring 298 7,7 0 0,0 0 0,0 41 6,2 130 8,4 126 7,7 1 Dessutom vill hon sluta arbeta vid 62 års ålder och hon känner till att premien för ITP2s ålders-och familjepension samt ITPK blir slutbetalda fram till 65 års ålder, även om hon slutar arbeta vid denna tidpunkt. En premiebestämd del, ITPK, där din arbetsgivare betalar in 2 procent av din lön. Det är för den delen du kan välja hur dina pengar ska förvaltas.

Itpk swedbank

  1. Var ligger slovenien
  2. Lexikon eng sv

Din arbetsgivare betalar pensionspremien men du Avtalspension ITPK tecknades i en samlingsprodukt för flera olika avtal fram till 2007. Swedbank Försäkring är ett valbart alternativ för nya pensionspengar inom ålderspensionerna BTP 2, Frivillig BTP, Frivillig FTP, Frivillig ITPK, ITPK-Tele, ITPK-S och PPAK-07. Swedbank Försäkring AB www.swedbank.se Kortfakta Avgift: Rabatterade förvaltningsavgifter för valda fonder. Inbetalning ITPK: 2 % av årslönen. Inbetalning ITP1: 4,5 % av årslönen upp till 7,5 inkomst-basbelopp och 30 % på lönen därutöver. Utbetalning: Från 55 och under minst 5 år. ITPK 2 år.

Collectums upphandlingar har fått pensionsbolagen att sänka sina fondavgifter med hela – 72 procent. Det betyder mycket för den pension du en dag kommer att få ut.

Itpk swedbank

22 apr 2021 oss så hjälper vi dig! Här kan du läsa om Avtalspension ITP via Collectum hos Futur Pension Swedbank Robur Access Mix. Nav 344,36. Avtalspension ITPK tecknades i en samlingsprodukt för flera olika avtal fram till 2007. Swedbank Försäkring är ett valbart alternativ för nya pensionspengar inom   1 okt 2018 Den kallas för ITPK och innebär att 2% av din lön sätts av varje månad i ett valfritt sparande. ITP1. ITP1 är helt premiebestämt.

Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder. Uttagsregler ITP2 (ITPK) För alla anställda som är födda 1978 eller tidigare. Mer om Swedbank. Kundservice. Bli kund Kontakta oss Hitta ditt bankkontor Spärrservice 08 … Den premiebestämda delen heter ITPK och motsvarar 2 procent av din månadslön.
Cerama bryte

ITP 2 Retirement pension and ITPK; Compensation for illness. Sickness or activity compensation and work-related injuries; Occupational pension premiums during illness; Survivor’s protection. Occupational group life insurance, TGL; Repayment cover; ITP Family cover; ITP 2 Family pension; Brochures and factsheets; For employers. Occupational SAF-LO KAP-KL PA03 ITP2, ITPK Landstingsförbundet, Sv. Kommunförb, Arbetsgivarf. Pacta/ Sv. Kommunarbetarförb, OFR, Swedbank Alecta (förval) AMF Danica Swedbank Robur Småbolagsfond E.. Varför så många fonder från Swedbank?

Den premiebestämda delen heter ITPK och motsvarar 2 procent av din månadslön. Du bestämmer själv hur du vill placera pengarna i din ITPK. Läs mer om valen här: Placera dina pengar - Collectum. Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos Alecta.Gjorde du inga val före år 2007 så finns pengarna i Ursprunglig ITPK. ITPK är en del av en förmånsbestämd frivillig ITP. Frivillig ITP nytecknas inte efter den 1 oktober 2011 men du kan fortfarande göra ett val för den del som kallas ITPK. I den förmånsbestämda pensionsplanen, Frivillig ITP, omfattas de anställda av ålderspension, ITPK och familjepension från 28 års ålder, men redan från 18 års ålder av sjukpension. Jämförpris.
Uppsala barnskötare

9.4 Avgift vid flytt Swedbank Försäkring som försäkringsgivare för halva premien. Anställda som omfattas av ITP 2 kan vid omval eller nyval välja Swedbank Försäkring som försäkringsgivare för hela ITPK-premien. Ditt val genomförs via Collectum. Ditt val av försäkringsgivare är inte känt av din arbetsgivare.

ENTRÉFOND Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. ITPK — an extra retirement pension.
Ecco italySwedbank Försäkring är ett valbart alternativ för nya pensionspengar inom ålderspensionerna BTP 2, Frivillig BTP, Frivillig FTP, Frivillig ITPK, ITPK-Tele, ITPK-S och PPAK-07. Här är hela listan på alla de bolag som tidigare varit valbara för ITP och ITPK. Vissa av de här bolagen kan du välja fortfarande men det är nya försäkringsprodukter som gäller. Vissa bolag är inte längre valbara, men alla förvaltar fortfarande de pengar som är placerade där. Swedbank Försäkring AB. Premiebestämd ålderspension för ITP1, ITP 2 (ITPK), ITPK Pressen och Livsarbetstidspension (LP)/Deltidspension (DTP) ITP är en avtalspension som privatanställda tjänstemän inom industri och handel får utöver den allmänna pensi-onen. Din arbetsgivare betalar pensionspremien men du ITPK – en extra ålderspension. ITPK är en kompletterande ålderspension.