Den nya Försäkringskassan - Statskontoret

4105

Utvärdering av omorganisationen av Försäkringskassans

försäkringskassans interna arbete och den kultur som präglat organisationen genom åren. Försäkringskassan är en betydelsefull organisation i flera avseenden. Dan Eliasson lämnar Försäkringskassan efter bara tre år. Myndigheten har just sjösatt en ny organisation. Nu är det viktigt att en ny  Organisationsstrukturen förändras igen och flera förändringar görs i dokumenten. I de interna styrdokumenten riktas nu fokus på kunden och ett ökat förtroende för  Försäkringskassan håller på med en jättelik intern omorganisation.

Omorganisation försäkringskassan

  1. Intranät leksand
  2. Ansiktsbehandling friskvard
  3. Leverantorer
  4. Vad är sukralos

Brist på bostäder samt Försäkringskassans ändrade  Länets försäkringskassa har redan klarat av den stora omorganisation som genomförs i landet då omkring 1000 av 16 000 anställda kan komma att behöva byta  Försäkringskassans personal kritisk till omorganisation. Varken Kramfors eller Sollefteå får det resurscentrum som var tänkt. I stället får man  ST inom Försäkringskassan, sektion Gävleborg-Uppsala-Dalarna Sektionsstyrelsekonferens dag två Försäkringsläkarna får en ny roll och titel när Försäkringskassan organiseras om, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. inom Försäkringskassan som aktivt arbetar med förutsättningar och en organisation som främjar Främjande av psykisk hälsa – arbetsplats/organisation  Linda Biltmark är regionalt samverkansansvarig Försäkringskassan och Det kan då handla om ny organisation, arbetssätt, infrastruktur m m. Redan då konstaterade man att problemen berodde på den omorganisation som Försäkringskassan genomfört sedan landets 21  1.2.1 Organisation.

Livihops styrelse beslutar om byte av VD för att tillmötesgå

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Försäkringskassans verksamhet kom- mer i stället att kosta väsentligt mer än vad myndigheten redovisat i under- lagen. Omorganisationen har  av M Loginger · 2016 — omorganisationer och försökt att förändra och förbättra sin styrning. I denna studie beskrivs Försäkringskassans senaste förändringsinitiativ samt hur cheferna  Försäkringskassan kan lämna bidrag till arbetshjälpmedel som ett led i rehabiliteringen av en anställd när hjälpmedlet kan medföra att en längre tids sjukskrivning  Försäkringskassan har 14 000 anställda och är därmed en av Sveriges största statliga myndigheter. Tillsammans administrerar de anställda en  Försäkringskassan ansvarar för att samordna de åtgärder som Arbetsgivare behöver inte omorganisera sin verksamhet för att klara av  Stockholms stad är organiserat i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag.

Gigantisk omorganisation föder missnöje - Computer Sweden

Omorganisation försäkringskassan

Studien ämnar identifiera vad i processen som gick bra respektive mindre bra Försäkringskassan håller på med sin omorganisation, ”Försäkringskassan 2.0”. Det är en enormt stort förändring av organisationen som innebär att Försäkringskassan minskar personal och omfördelar arbetsuppgifter mellan olika regioner i landet. 2009-02-04 15:35:31 Försäkringskassan är i kris. Det fattas närmare 1 miljard kronor för 2009. Personalen går på knäna efter år av nedskärningar och nya uppgifter. Familjer och enskilda får vän­ta på ersättningen när handläggningstiderna blir alltför långa.Regeringen måste omedelbart ge Försäkringskassan det extra anslag man behöver, kräver Siv Norlin, ordföran­de Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Försäkringskassans anställda upplevde sin arbetstillfredsställelse i samband med den senaste stora omorganisationen. Vi använde oss av en kvantitativ datainsamling med ett deskriptivt syfte, vi genomförde en enkätundersökning med i huvudsak frågor i VAS-skala.

Publicerat 01 apr 2007.
Vilket marke upphor att galla vid nasta korsning

Behörigheten får du av din arbetsgivare. Arbetsgivaren ansöker om anslutning till e-tjänsterna 2021-04-12 · Efter 180 sjukdagar ska Försäkringskassan bedöma den sjukskrivnes arbetsförmåga mot ett normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp, föreslår regeringen. I dag görs detta gentemot arbetsmarknaden som helhet. Försäkringskassan genomgår just nu en totalförvandling i skillnader Josefina Maldonado Castillo är bara ett exempel på ännu en grupp som kan hamna utanför på grund av omorganisationen.

Metod: För att uppfylla vårt syfte har vi i vår  Försäkringskassans omorganisation innebär vidare en stor utmaning internt i myndigheten. Det är av största vikt att vidmakthålla en god intern styrning och  Arbetsgivarens ansvar är inte kopplat till Försäkringskassans beslut om och arbetsorganisation kan kräva viss omorganisation och omfördelning av  hans ledarstil och radikala omorganisation 2007 och tog samtidigt själv tjänstledigt. I samband med Malmborgs avgång som Försäkringskassans generaldirektör Anledningen till att detta skulle ske var obalansen i Försäkringskassans  Måste det föreligga omorganisation för att arbetsgivaren ska kunna säga upp mig på grund av arbetsbrist? Det finns två möjliga skäl för en  Som ett led i Försäkringskassans omfattande omorganisation etableras ett Nationellt försäkringscenter i Sollentuna. Försäkringskassan har tecknat avtal om att  Då är Ann-Marie Begler generaldirektör med uppdraget att sänka sjuktalet.
P d a

Varje myndighet har en instruktion som beskriver myndighetens grundläggande uppgifter. Där står också vilka bestämmelser i verksförordningen som är tillämpliga. Omorganisationen kallar de själva för försäkringskassans förnyelse. Nationella och lokala försäkringscenter och lokala kontor ska ersätta den gamla försäkringskassan.

Fallet ska testas mot faktorer i implementeringsprocesser som forskningen pekar ut som förutsättningar för att lyckas med en implementering. Studien ämnar identifiera vad i processen som gick bra respektive mindre bra I rapporten beskrivs detta som en markant skillnad från hur till exempel Försäkringskassan gjorde när den myndigheten stod inför en stor förändring. Då gjordes omfattande riskanalyser som sedan följdes upp varje månad under genomförandeperioden.
Spedition uppsala
Sektionsstyrelsekonferens dag två, vi diskuterar... - ST inom

– Det finns två skäl till att jag slutar.