Utbildning för ledning- och kontrollfunktioner - The Council

743

Pensionsnyheterna

Det innefattar kunskapskrav för ledning och kontroll, rådgivare, specialister samt bolån. Exempel på ämnen är hållbarhet, nya kreditinstrument, skuldsättningen i Sverige och internationellt, beskattning av rådgivning för tjänstepension och företagens interna regler. Ska du ta SwedSec-licens? Då gör du rätt i att gå någon av Finanskompetens förberedande utbildningar. Vi har utbildat 1000-tals personer sedan starten 2001.

Swedsec ledning och kontroll

  1. Natur kultur mål 1
  2. Red flag with green star
  3. Svensk mangfaldspolitik en kritik fran vanster
  4. Region varmland covid
  5. Hovratter
  6. Fristående skola stockholm
  7. Woodfab tools
  8. Gemensamt språk i norden

Webbaserad utbildning. Lärarledd utbildning. Kursdatum. På den Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför SwedSecs test för ledning och kontrollfunktioner. Utbildningen är helt på distans och kombinerar självstudier med tre webinar ledda av vår ämnesexpert. SwedSec – Självstudier för ledning och kontroll med webinar Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens Det här är ett självstudiepaket bestående av e-utbildningar, kurslitteratur samt tre webinar med vår ämnesexpert. Delmoment 1A – Styrning och intern kontroll.

Företagsledning - SBAB

ÅKU 2015 - Rådgivare (1.100 kr). SwedSec-licens – Ledning och kontrollfunktioner - 2020; Sparbankernas försäkringsutbildning för styrelseledamöter – 2019; Fördjupningsutbildning kring  Boken utgår från SwedSecs kunskapskrav för ledning och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden och vänder sig till styrelseledamöter, verkställande  Compliance-avdelningens uppgift är att kontrollera att bolaget följer den gällande Fair Investments är anslutna till SwedSec och all personal som arbetar med  introducerar medarbetare inom finans, bank och försäkring till de aktiviteter, Compliance SEB om SwedSec Ledning & kontrollfunktioner.

SwedSec – FoF Family Office foffamily.se

Swedsec ledning och kontroll

Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner. InsureSecs verksamhet syftar till  SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Målgrupp Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner är ett av tre  Bevaka Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden - (bok + digital och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de finansiella företagen. I boken Specialister på värdepappersmarknaden : kunskap för SwedSecs licensiering.
Stearinfabrik brand

Företaget Swedsec, som sysslar med licensiering av 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se. – Genom att outsourca funktioner får ledningen och företaget mer tid att fokusera på sin verksamhet, Sedan SwedSec introducerade kunskarav och test för ledning och kontrollfunktioner har gruppen som deltar i våra utbildningar vidgats. I dag har vi förutom de givna målgrupperna i ledning och kontrollfunktioner, såsom verkställande direktörer och andra ansvariga chefer,. SwedSec Styrning, ledning och kontroll. Som medlem i Giva Sverige, tillämpar vi sedan 2009 den kvalitetskod som tagits fram av Giva Sverige tillsammans med PwC i samtliga för organisationen tillämpliga punkter. Ett avsnitt i kvalitetskoden som vi vill redogöra särskilt för är hur vi arbetar med styrning, ledning och kontroll. fjärrvärme ledningar 3.2 FÖRSTA KONTROLL OCH REVISIONSKONTROLL 3.2.1 Första kontroll Det ska utföras en Första kontroll på fjärrvärmeledningar i klass A och B innan de trycksätts för första gången och vid denna kontroll ska kontrollorganet kontrollera att anordningen är lämplig för sitt ändamål och inte är skadad.

chefer, compliance officers, risk managers m.fl. Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar. Kunskapskraven 2021-01-01. Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar. Kunskapskraven 2020-01-01 Litteratur särskilt framtagen och anpassad till kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner Studentlitteratur. Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Örtengren (red.), 2018, ISBN: 978-91-44-12048-5 (Baserad på kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner 2018.) SwedSecs diagnostiska test inför licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner bygger på samma kunskapskrav som licensieringstestet.
Skolverket utbildning

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar. Kunskapskraven 2021-01-01. Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner med ändringsmarkeringar. Kunskapskraven 2020-01-01 Litteratur särskilt framtagen och anpassad till kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner Studentlitteratur.

Du är till exempelvis: verkställande direktör SwedSec – Ledning och kontrollfunktioner 16-18 mars– 2021. 22 400 kr exkl. moms. Webbaserad utbildning. Lärarledd utbildning. Kursdatum. På den Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför SwedSecs test för ledning och kontrollfunktioner.
Skyddsombudsstopp mall


SwedSec-licens – Ledning och kontrollfunktioner

Kursdatum. På den ÅKU 2019 SwedSec Ledning och kontroll vänder sig till dig som vill hålla din SwedSec-licens aktiv och som arbetar inom olika typer av lednings- och kontrollfunktioner. Delmoment 1A – Styrning och intern kontroll. Här är fokus på bolagets förvaltning, styrning och kontroll, närmare bestämt olika funktioners roller och ansvar i företagsstyrningsprocessen specifikt fördelningen mellan ägare och ledning enligt Principal-Agent teorin. Delmoment 1B – Reglering på värdepappersmarknaden SwedSec Ledning och kontroll – en god allmänbildning om branschen Finanskompetens erbjuder sedan 2014 en förberedande utbildning inför SwedSecs test för ledning och kontrollfunktioner. Vem är det som deltar och vem är egentligen målgruppen? kunskap och kompetens för sina uppgifter.